Ihminen Tavattavissa

Ihminen tavattavissa -koulutusohjelma käynnistettiin vuonna 2007. Koulutusohjelman perustamiseen johti Tommy Hellstenin huoli ihmisyyden ja kohtaamistaitojen katoamisesta.

Kohtamattomuudesta heijastuu ongelmia koko yhteiskuntaan: ne ilmenevät taidoissamme johtaa, työyhteissöissämme, vanhemmuudessa, parisuhteissa ja kaikissa lähisuhteissamme sekä vuorovaikutustilanteissa.

Ihmisyyden kunnioittamisen arvoista ammatilliseksi koulutusohjelmaksi

Jotta voisi kunnioittaa ja kohdata toisia ihmisiä, on ensin kyettävä kohtaamaan itsensä. Silloin puhumme itsetuntemuksesta, jonka edellytyksenä on olla läsnä itselleen ja muille. Läsnäolon edellytyksenä on taito kuunnella ja kuulla – kuulla sekä omaa sisäistä itseään, että myös muita.

Koulutusohjelmasta muodostui tämän filosofian (”jotta voisi kohdata muita, on ensin kyettävä kohtamaan itsensä”) pohjalta kaksiosainen.

Ensimmäiset kaksi opintovuotta koulutusohjelmassa perehdytään oman itsen rakenteisiin, niiden näkyväksi tekemiseen ja ymmärtämiseen. Ymmärrys omista rakenteista vapauttaa henkisiä voimavaroja ja poistaa vuorovaikutuksen esteitä.

Kaksi seuraavaa opintovuotta sekä syventävät ymmärrystä itsestä, että kehittävät taitoja kohdata muita ihmisiä. Nämä kaksi opintovuotta on nimetty ”terapiakoulutukseksi”. Terapiakoulutus tarkoittaa myös sitä, että kohtaamistaitojen ammatillisen lisäkoulutuksen lisäksi koulutuksessa saatuja taitoja on mahdollista käyttää myös työssä terapeuttina.

Ihminen tavattavissa -terapeutit ITT® ovat terapia-alan ammattilaisia, jotka kohtaavat asiakkaansa ihmisinä eivät ammattiroolinsa takaa.

Terapeuttiemme inhimillisyys perustuu koulutuksemme kahteen ensimmäiseen koulutusvuoteen. Kasvuohjelmassa jokainen tuleva terapeutti kohtaa oman heikkoutensa ja haavoittuvuutensa. Henkilökohtaisen prosessinsa kautta hän oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan myös muiden ihmisten tarvetta henkiseen kasvuun. 

Ihminen tavattavissa -terapeutiksi ITT® valmistuakseen terapeuttimme opiskelevat kasvuohjelman lisäksi noin kaksi vuotta terapiakoulutuksessamme, joka esittelee syvemmin eri terapiasuuntauksia ja antaa teoreettisen pohjan ammatissa työskentelylle. Lopputyön lisäksi terapiakoulutuksessamme edellytetään 100 tuntia omaa terapiaa ja saman verran terapiatyön harjoittelua.

Psykologinen kehitys, jota tuetaan terapeuttisella työllä, tapahtuu jokaisella henkilökohtaisella tavalla ja vauhdilla. Ammattitaitoinen terapeutti kunnioittaa asiakkaan omaa prosessia ja kykenee arvioimaan asiakassuhteen luottamusta sekä kehityksen kulkua. Autamme mielellämme sinua löytämään omaan tarpeeseesi soveltuvan terapeutin. 

Koulutuksestamme valmistuneiden terapeuttien vastaanotolle ei tarvitse lähetettä. Vastaanottokulut eivät kuulu Kela:n korvattavien palveluiden piiriin. Terapeuttiemme vastaanotosta ei jää merkintää asiakastietojärjestelmiin.