Kuka minä olen?

Olen Tomi, Ihminen Tavattavissa terapeuttiopiskelija. 

Terapeuttina olen turvaa ja luottamusta herättävä, helposti lähestyttävä ja empaattinen. Musiikki, laulaminen ja luonnossa liikkuminen ovat minulle tärkeitä, hyvinvointia lisääviä harrastuksia.

Tarjoan sinulle avoimen ja luottamuksellisen tilan pysähtyä kuuntelemaan itseäsi syvemmin. Terapiassa voimme yhdessä tutkia monipuolisesti eri aiheita kuten erityisherkkyys, stressi ja sen hallinta, elämän kriisit, masennus, riippuvuudet, pelkotilat, häpeä, hengellinen väkivalta ja sen vaikutukset, henkinen pahoinvointi, vastuu, itsensä johtaminen. Kanssani voit turvallisesti avata itseäsi ja vahvistaa itsetuntemustasi. Mistä haluaisit luopua ja mitä uutta integroida itseesi? Haluan tarjota sinulle tukea ja turvaa oman kasvumatkani tuoman ymmärryksen sekä opintojeni kautta saadun teoreettisen tuen avulla. Haluatko löytää ymmärtävän ja armollisen suhtautumistavan itseesi? Olet lämpimästi tervetullut matkalle itseesi, juuri sellaisena kuin olet.

Ajatuksia ihmisyydestä

Vaikuttaa siltä, että ihminen on samaan aikaan yksinkertainen ja monimutkainen. Meissä on paljon kaikkea. Ihmisestä, ihmisyydestä, elämästä ja kasvusta on kirjoitettu ja laadittu paljon erilaisia teorioita, muttei mikään niistä selitä kaikkea. Ehkä onkin niin, ettei kaikkea voi selittää. Ihminen on joltain osin mysteeri..

Paljon teorioista on tietysti hyötyä. On huikeaa, kuinka paljon ihmisen erilaisia puolia on tutkittu ja ihmetelty. Joltain osin persoonallisuutemme muodostuu genetiikan, kasvuympäristön ja elämän kokemusten vaikutuksesta. Ihmisen kasvuympäristö voi vaikuttaa dramaattisestikin. Emotionaalisesti turvattomassa kasvuympäristössä joudumme piilottamaan osia itsestämme. Joudumme turvautumaan erilaisiin selviytymisstrategioihin. Esimerkki tällaisesta dynamiikasta on kasvuympäristö, jossa ei ole kykyä ottaa vastaan lapsen vihaa. Vanhemmat eivät kestä kiukuttelevaa lasta ja käskevät tätä aina rauhoittumaan tai patistavat huoneeseensa rauhoittumaan. Toisin sanoen, lapsi tulee hylätyksi oman vihansa kanssa. Lapsi oppii kehittämään, selviytyäkseen, kiltin selviytymisstrategian, piilottaen vihansa.

Tämän strategian lapsi kantaa mukanaan myös aikuisuuteen. Hän ei ole koskaan vihainen, suutu tai aseta rajoja. Kiltin strategialle ominaiseen tyyliin hän on rajaton, eikä osaa sanoa ei. Jos ympäristö vaatii ihmiseltä enemmän kuin mihin hänen voimavaransa riittävät, alkaa syntyä vaikeuksia. Kiltti ihminen myöntyy pyyntöihin joihin ei sisimmässään tahtoisi myöntyä. Hiljalleen hän alkaa uupua, koska ei kuuntele omia sisäisiä voimavarojaan eikä kehollisia viestejään. Kun strategia ”kuluu loppuun”, syntyy sisäinen tarve muutokselle. Jotain uutta haluaa syntyä. Se voi johtaa sisäiseen kriisiin.

Miten eteenpäin? Tutkimalla avoimesti eripuolia itsessämme, vuorovaikutussuhteissamme ja elämässämme voimme syventää itsetuntemustamme. Kognitiivinen työskentely on tärkeää, jotta isompi kuva alkaa hahmottua. Tässä teoriapuoli on suureksi avuksi. Pelkkä tieto ei riitä, tarvitaan myös emotionaalista työskentelyä ja uudenlaista toimintaa. Usein muutoksen edessä on pelkoa, turvattomuutta, syyllisyyttä ja häpeää. Muutos tapahtuu ennenkaikkea ihmisen sisäisessä maailmassa. Se on pikemminkin antautumista muutokseen, kuin suoritus. Sana vapautuminen kuvaa hyvin tätä prosessia. Kiltti tarvitsee vihaansa, jotta voi taas asettaa rajat itselleen ja muille. Jos ei ole voinut turvallisesti ilmaista tunteitaan, esimerkiksi vihaansa, sen näkyväksi tuominen vaatii syvää luottamuksen ilmapiiriä.

Ihmisen mielessä, alitajunnassa ja kehossa voi olla rakenteita ja tunnelukkoja, jotka pitävät ihmisen jumiutuneena vanhoihin kaavoihin. Lukot voivat tuntua psyykkisellä ja fyysisellä tasolla. Näistä tietoiseksi tuleminen, niiden työstäminen ja esteistä vapautuminen ei ole helppoa tai nopeaa, mutta sitäkin palkitsevampaa.

Onko sinulla syntynyt tarve tutkia itseäsi? Kaipaatko muutosta?